Thanh Toán

Mọi đơn hàng BAO BÌ ALY chỉ thanh toán qua các tài khoản với chủ tài khoản bên dưới. Quý khách vui lòng lưu ý để tránh nhầm lẫn.

Nếu quý khách không lấy hoá đơn vui lòng thực hiện thanh toán với

  • Chủ thẻ: ĐINH HÀ LINH Số TK: 19031489450015
  • Tại ngân hàng techcombak chi nhánh
  • Đông Đô Số TK: 0011004425148
  • Tại ngân hàng vietcombak chi nhánh Đống Đa, PGD đường láng

Nếu quý khách lấy hoá đơn vui lòng thực hiện thanh toán với:

  • Chủ thẻ: CÔNG TY TNHH BAO BÌ ALY
  • Số TK : 115.002.868.072
  • Tại ngân hàng TNCP công thương Việt Nam- Chi nhánh Đô Thành
Liên hệ