1. IN ỐNG ĐỒNG LÀ GÌ?

In ống đồng (in lõm) là phương pháp in ấn sử dụng một trục in được mạ đồng dày khoảng 100 microns (có thể chênh lệch nhiều hơn hoặc ít hơn) khắc lõm vào bề mặt kim loại trên khuôn in, hình ảnh hay chữ viết (gọi là phần tử in). Những phần tử không in sẽ là phần nằm trên bề mặt trục in và đa số in ống đồng được in ở dạng cuộn.

2.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA IN ỐNG ĐỒNG

In ống đồng có 3 bước trong quá trình thực hiện:

1. Cấp mực: Mực (dạng lỏng) được cấp lên bề mặt khuôn in, dĩ nhiên mực cũng sẽ tràn vào các chỗ lõm của phần tử in
2. Gạt mực: có một thiết bị gọi là dao gạt sẽ gạt mực thừa ra khỏi bề mặt khuôn in, giữ lại phần mực trong những phần tử lõm trên khuôn.
3. Ép mực: mực ở những phần lõm trên được truyền vào các vật liệu nhờ áp lực in cao và mực sẽ bám vào vật liệu, sau đó các phần tử sẽ được sấy khô để tạo nên sản phẩm hoàn chỉnh